6 procents moms

 

Det är 6 procents moms på följande varor och tjänster.  

Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande

Momsen är normalt 6 procent på följande produkter, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam:

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t.ex. nyhets- och veckotidningar)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, t.ex. atlaser, väggkartor och topografiska kartor.

Momsen är också 6 procent på böcker, tidningar etc. som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Undantag

Momsen är 25 procent på

 • e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, t.ex. via Internet; det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan
 • talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m.m.
 • almanackor, anteckningsböcker och skrivböcker
 • leksaksböcker, t.ex. böcker där mer än hälften av sidorna är avsedda för urklippning
 • flygfotografier, kartor i relief och glober
 • kartor för att åskådliggöra viss verksamhet, bl.a. schematiska kartor över järnvägs- eller busslinjer
 • textilvaror som försetts med karttryck i prydnadssyfte
 • tryckta kort för personliga hälsningar, t.ex. julkort och gratulationskort.

Persontransporter inom Sverige

Momsen är normalt 6 procent på persontransporter inom Sverige såsom tåg‑, flyg-, buss- och taxitransporter av människor.

Undantag

Momsen är 25 procent för rena nöjesattraktioner som karusellturer, turer i berg och dalbana, ponnyridning, rundturer på nöjesanläggningar, bilbanor och liknande.

Resetjänster inom EU:s momsområde ska vinstmarginalbeskattas med skattesatsen 25 procent när säljaren är ett företag i Sverige. Med resetjänster menar vi i det här sammanhanget resor som omfattar mer än själva transporten, t.ex. mat och logi. Traditionella charterresor, konferensresor och weekendpaket är exempel på resetjänster.

Transport i skidliftar

Momsen är 6 procent på transport i skidliftar.

Vissa entréavgifter

Momsen är 6 procent på entréavgifter till

 • konserter och andra föreställningar, t.ex. cirkus-, biograf-, teater-, opera-, balett-, trolleri-, revy-, operett- och musikalföreställningar samt vissa musikgalor
 • djurparker
 • idrottsevenemang.

Undantag

Momsen är 25 procent för entréavgifter till minizoo på nöjesparker, friluftsanläggningar m.m. Detsamma gäller visning av djur i andra sammanhang än i djurparker, t.ex. på bondgårdar.

Entréavgiften till idrottsevenemang är momsfri om den tas ut av staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening.

Idrottsverksamhet

Momsen är normalt 6 procent på

 • idrotter som utövas i Riksidrottsförbundets medlemsförbund
 • styrketräning, jazzdans, aerobics, workout och kampsporter
 • trav- och galoppverksamhet ansluten till Svenska travsportens centralförbund eller Svenska galoppförbundet
 • tjänster som har ett nära samband med idrott, t.ex. tillgång till redskap och uthyrning av baddräkter, handdukar, skridskor och racketar.

Undantag

Momsen är 25 procent för verksamhet som har något annat syfte än motion eller tävling. Det kan t.ex. gälla babysim, vattenlek för barn, besök på äventyrsbad, ponnyridning på nöjesfält, biljard på restaurang och gocartåkning på tivoli.

Museiverksamhet

För museiverksamhet är momsen 6 procent på

 • entréavgifter
 • guideavgifter
 • filmvisning i samband med verksamheten
 • ersättning för vandringsutställningar.

Undantag

Museiverksamhet är momsfri om den

 • bedrivs av det allmänna eller
 • stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning.

Momsen är 25 procent på t.ex.

 • utfärdande av äkthets- och värderingsintyg
 • konservators- och renoveringsarbeten
 • försäljning av reproduktioner, souvenirer och vykort.

Biblioteksverksamhet

För biblioteksverksamhet som bedrivs i privat regi är momsen 6 procent på

 • avgifter för boklån
 • beställnings- och köavgifter
 • tillverkning eller förmedling av kopior, t.ex. av kyrkböcker.

Undantag

Biblioteksverksamhet är momsfri om den

 • bedrivs av det allmänna eller
 • stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning.

Avgifter för förseningar eller borttappade böcker anses som skadestånd och är därför också momsfria.

Försäljning av vissa rättigheter

Momsen är 6 procent för upplåtelse eller överlåtelse av

 • vissa upphovsrättsligt skyddade verk
 • rättigheter till ljud- eller bildupptagningar av en artists eller skådespelares framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.

Undantag

Momsen är 25 procent vid upplåtelse eller överlåtelse av

 • fotografier
 • reklamprodukter
 • system eller program för automatisk databehandling
 • film, video, dvd eller liknande upptagning av information.

 

Social tagging: > > > > > > > > > > > > >

Comments are closed.