Höjda avgifter för internationella varumärkesregistreringar

Höjda avgifter för varumärkesregistreringar där Sverige designerats enligt Madridprotokollet. Från och med 21 februari 2012 kommer de individuella avgifterna för Sverige att vara följande: Designeringsavgift – För en klass: 1 900 SEK – För varje tillkommande klass: 900 SEK Förnyelseavgift – För en klass: 1 600 SEK – För varje tillkommande klass: 800 SEK För ytterligare information om…

Social tagging: >

Comments are closed.