Valutajustering beträffande vissa PCT-avgifter

Från 1 november 2012 justeras följande avgifter gällande PCT-ansökningar:  Internationell ansökningsavgift: 9 150 kr Om ansökningen innehåller fler än 30 sidor: 100 kr för varje sida därutöver Om en PCT ansökan inges via mjukvaran PCT-EASY reduceras avgiften med 690 kr Om en PCT ansökan inges i PDF-format reduceras avgiften med 1380 kr Om en PCT ansökan inges via XML reduceras avgiften med 2060…

Social tagging: >

Comments are closed.