Markant minskning av nyregistrerade företag i mars

Det samlade nyföretagandet minskade markant i mars jämfört med förra året. Under mars månad nyregistrerades 5 478 företag på Bolagsverket jämfört med 7 063 i mars 2011, en minskning med 1 585 stycken eller -22,4 procent för de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Social tagging: >

Comments are closed.