Svensk Handel Varningslistan

 

Varningslistan varnar bland annat för bluffakturor, men också för företag med oseriösa försäljningsmetoder eller för erbjudanden och utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Ta gärna del av de kriterier som kan ligga till grund för publiceringarna på listan.

Att ett namn saknas på listan är ingen garanti för att verksamheten är seriös, var alltid vaksam!

Kontakuppgifter Svensk Handel

Adress

Telefon & E-post

Svar direkt för medlemmar

  • Telefontider: 8.30-17.00
  • Arbetsgivarservice: 010-47 18 700
  • Varningslistan: 010-47 18 630
  • Handelsfrågor: 010-47 18 690
  • Säkerhetsfrågor: 010-47 18 680
  • Hyresfrågor: 010-47 18 710
  • Försäkringsfrågor: 010-47 18 770
Social tagging: > > > >

Comments are closed.