Valutajusteringar av PCT-avgifter

PCT-avgifter kommer att ändras på grund av valutajusteringar. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2012. Om ansökan inte innehåller fler än 30 sidor: 9970 kr Varje sida därutöver: 110 kr Avgiftsreducering om PCT-ansökan inges via PCT-EASY: 750 kr Avgiftsreducering om PCT-ansökan inges via PDF-format: 1 500 kr Avgiftsreducering om PCT-ansökan inges via XML-format: 2 250 kr Nyhetsgranskningsavgif…

Social tagging: >

Comments are closed.