Ökat nyföretagande i oktober

Registreringen av nya företag på Bolagsverket ökade med 7,2 procent under oktober, i jämförelse med förra året. 5 346 nya företag registrerades i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. I oktober 2011 nyregistrerades 4988 företag. Det innebär en ökning med totalt 358 företag för perioden och ett trendbrott i en längre tillbakagång.

Social tagging: >

Comments are closed.