Archives for november2014

Handläggningen av tilläggsskyddsansökningar

En domstol i Wien, Österrike, har ställt två frågor till EU-domstolens angående tolkningen av “den dag då godkännande först gavs att saluföra produkten” i artikel 13 i förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd till patent på läkemedel. PRV:s praxis vid tillämpningen av artikel 13.1 är att räkna skyddstiden för tilläggsskyddet med utgångspunkt i den dag då första beslutet om marknadsgodkännan…

Brister åtgärdas löpande

I samband med övergången till vårt nya ärendehanteringssystem för varumärke har vi uppmärksammat ett antal felaktigheter, som kan ha drabbat dig som kund, bland annat har det gått ut felaktiga registreringsbevis och inlämningsbekräftelser. Problemen har också fått till följd att våra handläggningstider har ökat. Vi beklagar djupt de problem detta orsakar dig som kund och vi arbetar för närvaran…

Webbinlämning av patentansökan

Vår webbtjänst som tidigare hette ”Svensk Patentansökan” har nu kompletterats med nya inlämningsmöjligheter. Tidigare kunde e-tjänsten användas till att lämna in nya svenska nationella patentansökningar. Nu har den utökats och kan användas för att: Ansöka om nytt nationellt svenskt patent Lämna in handlingar i befintligt svenskt nationellt patentärende Lämna in handlingar i befintligt PCT-ärend…

Hellre original än kopia i klappen

På söndag är det första advent och julskyltning med marknader på många ställen i vårt avlånga land. Julhandeln drar igång ordentligt. Det innebär också att handeln med illegala kopior ökar. PRV ingår i ett myndighetssamarbete med bland annat Läkemedelsverket, Polisen … Läs mer

Skatteverket stoppar försök till momsfiffel med entreprenadmaskiner

De senaste två åren har Skatteverket stoppat flera företag som försökt undkomma moms vid införsel av begagnade entreprenadmaskiner från andra EU-länder. – Vårt uppdrag är att hitta och åtgärda fusk och skydda seriösa företag mot oschysst konkurrens, säger Mats Berntsson, områdesansvarig vid Skatteverket.

Pirater och skumma tomtar i PRV:s adventskalender

– Välfylld kalender med kunskapsklappar för företagare och innovatörer

För andra året i rad levererar Patent- och registreringsverket (PRV) en digital adventskalender. Syftet är att sprida kunskap om de möjligheter som immateriella tillgångar kan innebära för alla kreativa innovatörer. Läs mer

Pirater och skumma tomtar i PRV:s adventskalender

– Välfylld kalender med kunskapsklappar för företagare och innovatörer

För andra året i rad levererar Patent- och registreringsverket (PRV) en digital adventskalender. Syftet är att sprida kunskap om de möjligheter som immateriella tillgångar kan innebära för alla kreativa innovatörer. Läs mer

”Bilden lånad från Google” inte okej!

Upphovsrätt är den del av immaterialrätten som ger skydd för musik, litteratur och annat konstnärligt skapande. Det fina med upphovsrätten är att skyddet uppstår per automatik när det konstnärliga verket skapas. Jag läser en del bloggar och då händer det … Läs mer

Väl godkänt i senaste mätning av nöjd kund

Vi har under de senaste tio åren regelbundet undersökt vad kunderna inom patentområdet anser om oss och vår service. Ett exempel på detta är en omfattande NKI-undersökning (nöjd kund index) som görs inom patentområdet vartannat år. Vi använder Statistiska centralbyråns modell för NKI. Sedan starten av undersökningen har förtroendet för PRV ökat. Årets resultat var det bästa någonsin och vi ser …

Nya momsregler för elektroniska tjänster vid årsskiftet

Från och med 1 januari 2015 gäller nya momsregler för företag som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder. I stället för att säljaren ska redovisa och betala moms på dessa tjänster i det egna landet ska momsen från årsskiftet betalas i det land där köparen finns