Webbinlämning av patentansökan

Vår webbtjänst som tidigare hette ”Svensk Patentansökan” har nu kompletterats med nya inlämningsmöjligheter. Tidigare kunde e-tjänsten användas till att lämna in nya svenska nationella patentansökningar. Nu har den utökats och kan användas för att: Ansöka om nytt nationellt svenskt patent Lämna in handlingar i befintligt svenskt nationellt patentärende Lämna in handlingar i befintligt PCT-ärend…

Social tagging: >

Comments are closed.