Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Generaladvokaten underkänner Spaniens argument mot det enhetliga patentet

I EU-domstolens mål, där Spanien begärt att få förordningarna om enhetligt patentskydd ogiltigförklarade, har föredraganden, generaladvokaten Yves Bot, i dag den 18 november kommit med sitt utlåtande. Alla argument som Spanien fört fram underkänns. Generaladvokaten är mycket tydlig med att det enhetliga patentskyddet ger betydande fördelar i termer av likformighet och integration, och att den…