Skatteverket hjälper upphandlare att motarbeta svartarbete

Uppemot 800 miljarder skattekronor används varje år i offentliga upphandlingar när kommuner, landsting och myndigheter köper varor och tjänster. För att undvika att kontrakt ges till aktörer som inte betalar rätt skatt satsar Skatteverket på samarbete med offentliga upphandlare.

Social tagging: >

Comments are closed.