Life Science ett strategiskt viktigt område för Svensk exportindustri

För att den svenska Life Science sektorns utveckling och forskning ska hålla sig kvar i världstoppen krävs ett tydligt politiskt ledarskap och tillgång till långsiktigt riskkapital. Det framkommer i rapporten Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science, en rapport som PRV:s generaldirektör Susanne Ås … Läs mer

Social tagging: >

Comments are closed.