Life Science ett strategiskt viktigt område för Svensk exportindustri

För att den svenska Life Science sektorns utveckling och forskning ska hålla sig kvar i världstoppen krävs ett tydligt politiskt ledarskap och tillgång till långsiktigt riskkapital. Det framkommer i rapporten ”Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science.” I Sverige finns en tradition av god forskning inom Life Science sektorn. Vi besitter unik kompetens och har några av väldens största oc…

Social tagging: >

Comments are closed.