4 miljarder ska stärka svensk forskning

Forsknings- och innovationspropositionen innehåller ett nytt stort resurslyft för svensk forskning. Nivån på anslagen ökar med 4 miljarder kronor. Långsiktiga satsningar på spetsforskning, mer basresurser till universitet och högskolor och stora investeringar i life science är viktiga delar. Idag överlämnar regeringen propositionen Forskning och innovation (2012/13:30) till riksdagen. Den…

Social tagging: >

Comments are closed.