Förbättring av den svenska patentdokumentationen

EPO:s databaser har innehållit felaktigt identifierade svenska patentdokument, vilket bland annat har lett till att ett stort antal dokument har lagrats dubbelt. Eftersom vi använder data från EPO:s system har dessa problem också spillt över till PRV:s system, som till exempel Svensk Patentdatabas. Liknande problem har också funnits i EPO:s och PRV:s digitala dokumentarkiv. Inga dokument har…

Social tagging: >

Comments are closed.