Uppdaterat eOLF formulär för inlämning av svenska ansökningar

Nu finns en ny version av SEPAT formuläret som används för att lämna in svenska nationella patentansökningar elektroniskt via eOLF. Det nya formuläret innehåller bland annat två nya tjänster: Det går att begära att PRV genererar och laddar upp ett prioritetsdokument av ansökan till PDAS (WIPO) och det går att begära att bli underrättad om när granskningen påbörjas och av vem. Det är också lätta…

Social tagging: >

Comments are closed.