Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Nya IP-checkarna blir en del av Innovationscheckarna

Under 2013 och 2014 har PRV tillsammans med Vinnova, via förmedlare, tillhandahållit IP-checkar till små och medelstora företag. IP-checkarna syftade till att ge företagen ökade möjligheter att tillsammans med en konsult ta fram en strategi för att hantera företagets immateriella tillgångar. Inför 2015 kommer IP-checkarna att anta en ny form – de kommer att bli en del av de checkar som heter…