Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Österrike går med i DesignView

Den österrikiska patentmyndigheten (ÖPA) har bidragit med ca 70.000 designs till sökverktyget DesignView som nu består av totalt 2,7 miljoner designs från hela Europa. Läs mer på OHIM:s webbplats