Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Rot och rutföretag ska redovisa i Skatteverkets e-tjänst

Från och med den 1 april gäller nya regler för hur företag ska redovisa rot- och rutarbeten. Redovisning och begäran om utbetalning ska ske elektroniskt i Skatteverkets e-tjänst och betalning kan bara ske till utförarens konto. Fler uppgifter ska också redovisas om det arbete som utförts.