Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Vanligt med fel hos föreningar för bredbandsfiber

Det har blivit vanligt att boende bildar lokala ekonomiska föreningar vid fiberdragning för bredband. Skatteverket har sett att många så kallade fiberföreningar har brister i sin redovisning, och förtydligar därför hur man redovisar rätt.