Stort engagemang för ökad kunskap om immateriella tillgångar

Igår lanserade regeringen en satsning på immaterialrätt som stöd för innovation och forskning. Regeringen har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor per år 2016–2019 till PRV och VINNOVA för att öka kunskapen om immaterialrätt och immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk … Läs mer

Social tagging: >

Comments are closed.