Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Forskare och doktorander ska lära sig mer om immaterialrätt

PRV har på uppdrag av regeringen inlett en satsning på att höja kunskapen bland doktorander och forskare om immateriella tillgångar och immaterialrätt. Satsningen är en del i ett uppdrag från regeringen som innebär att PRV ska arbeta för att höja … Läs mer