Sony måste betala miljonbelopp i upphovsrättsersättning