Kvinnor på efterkälken inom företagande och innovation

Sverige ligger fortfarande efter många andra länder när det gäller kvinnor inom företagande och innovation. Endast 31 procent av nystartade företag 2022 hade en kvinnlig företagsledare[1] år 2022. Och bara 15 procent av nationella patentansökningar har minst en kvinna bland uppfinnarna.

Social tagging: >

Comments are closed.