Regeringen ser över möjligheten att få lämna in patentansökningar på engelska

En särskild utredare har tillsatts för att ta ställning till om det ska bli möjligt att få svenska patent beviljade på engelska. Detta skulle innebära förenklingar och kostnadsbesparingar för näringslivet samt göra det mer attraktivt att söka nationella svenska patent. Läs mer hos regeringen.se  

Social tagging: >

Comments are closed.