PRV säger ja till förslag om patent på engelska

I sitt remissyttrande över Patentspråksutredningens betänkande ”Nationella patent på engelska?” välkomnar PRV förslaget att ansökningar om svenskt patent ska kunna lämnas in på engelska och även meddelas på engelska av PRV. Förslaget ligger i linje med vad PRV och svenska näringslivsintressenter länge förespråkat. ”Vi förutser att inte minst små och medelstora företag kommer att gynnas av…

Social tagging: >

Lämna ett svar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.