Innovationsdialog för att stärka svensk tillväxt

Just nu sitter 90 representanter från näringsliv, myndigheter, universitet och branschorganisationer samlade i ett dialogmöte med ett gemensamt syfte – att stärka svensk tillväxt. Dialogmötet är ett led i framtagandet av den nationella innovationsstrategin och mötets fokus är på innovation, immateriella tillgångar och affärsstrategier. Tillsammans med Regeringskansliet har Patent- och…

Social tagging: >

Comments are closed.