Gemensam tolkning av IP-translator-domen och klassrubrikernas omfång

Sedan EU-domstolens dom i juni i C-307/10 (IP-translator) har EU:s medlemsstater diskuterat hur domen ska tolkas. Den 5 december 2012 samlades ett trettiotal delegater från EU:s medlemsstater och ett antal intresseorganisationer för att diskutera hanteringen av klassrubrikernas skyddsomfång. Det råder enighet om att domen innebär att en varuförteckning som består av en klassrubrik inte ger skyd…

Social tagging: >

Comments are closed.