Ingen ändrad praxis till följd av IP-Translatordomen

Som tidigare meddelats så deltog PRV den 26-28 juni i ett möte vid OHIM som syftar till en harmoniserad klassning av varor och tjänster, det s.k. Konvergensprogrammet. Ca 20 av EU:s medlemsstater deltar i arbetet med att ta fram ett förslag till en strukturerad indelning (taxonomi) av varor och tjänster inom ramen Nice-överenskommelsen. Tanken är att det i framtiden ska bli lättare att utforma …

Social tagging: >

Comments are closed.