Begränsningar i leverans av konsult- och uppdragstjänster inom varumärke

Under vecka 44 (27 oktober till och med den 2 november) byter PRV handläggningssystem för vår hantering av varumärkesansökningar. Det kommer under samma tid även påverka våra möjligheter att leverera uppdrags- och konsulttjänster inom varumärkesområdet. Det går bra att lämna in uppdrag till oss under den veckan men granskning och leverans kommer att ske tidigast veckan därefter. Begränsningen…

Social tagging: >

Comments are closed.