Förberedelser inför det enhetliga patentskyddet

I december 2014 och under 2015 kommer fortsatt arbete med att förbereda inrättandet av det enhetliga patentskyddet att ske i regi av EPO, i det särskilda utskott under den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd (Select Committee) som inrättats för ändamålet. Tanken är att under våren 2015 hålla ytterligare tre möten, för att komma i mål enligt plan i slutet av juni. Efter att…

Social tagging: >

Comments are closed.