Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Ny version av IPC från årsskiftet: 2015.01

Sedan några år tillbaka uppdateras det internationella patenklassystemet IPC vid varje årsskifte. Den största ändringen i årets version är införandet av en ny subklass, B33Y, för 3D-printning och andra typer av additiv tillverkning. Väsentliga ändringar har också gjorts inom de här teknikområdena: A61K              Läkemedel innehållande material från djur A63B              Racketar, slagträn,…