Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Ökat nyföretagande i juli

I juli ökade nyföretagandet i landet med 8,2 procent. Totalt nyregistrerades 281 fler företag i juli 2017 jämfört med förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 5,6 procent. Under hela 2017 har nyregistreringarna hittills minskat med 1,7 procent.