Skatteverket föreslår stärkt system för samordningsnummer